Ledig stilling: Forbundssekretær i Buskerud og Vestfold Travforbund

Det søkes en positiv og utadvendt person som forbundssekretær i 80% stilling for Buskerud og Vestfold Travforbund. Om det er ønskelig for søker kan det være aktuelt å utvide stillingen til en full stilling ved at man i tillegg ansettes i en 20% stilling for Jarlsberg Travbane AS.

Foto: Hesteguiden.com

Kontorsted vil fortrinnsvis være på Jarlsberg Travbane. I tillegg vil det kunne benyttes hjemmekontor etter avtale. Det må påregnes noe arbeid på kveldstid og i helger. Forbundssekretæren vil være ansatt i Det Norske Travselskap, som har sitt hovedsete på Hestesportens Hus på Bjerke Travbane.

Buskerud og Vestfold Travforbund har 16 travlag, med rundt 1400 medlemmer. Forbundssekretæren vil ha en unik mulighet til å bidra til videre utvikling av travsporten. Vi ser gjerne at personen har erfaring fra frivillig sektor og kjennskap til travsport, eller annen relevant kompetanse. God forståelse for riktig bruk av sosiale medier vil vektlegges. Stillingen har gode pensjon- og forsikringsordninger.

Stillingens ansvarsområde:

 • Være en ambassadør for å skape aktivitet, rekruttering og engasjement ute i medlemsmassen.  
 • Aktiv bruk av sosiale medier vil være prioritert i stillingen.
 • Drifte forbundskontoret - tilrettelegge, samordne og utvikle travforbundets sekretariatsfunksjon, inkludert budsjett og regnskap.
 • Kursvirksomhet, og aktiv kontakt med travlagene.
 • Bistå travforbundet i deres arbeide med å utforme travforbundets langsiktige mål, og strategier i henhold til DNTs lover og strategiplaner.
 • Om stillingen utvides vil det tilkomme administrative oppgaver på Jarlsberg Travbane.

Kvalifikasjoner:

 • God allmennutdannelse og erfaring med noe regnskap- og budsjettarbeid.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.
 • Gode IT-ferdigheter og digital kompetanse
 • Serviceinnstilt
 • Kunne arbeide selvstendig.

Søknad og søknadsfrist: Skriftlig søknad, inkludert CV sendes innen 20. september 2023 til: Det Norske Travselskap, v/Tron Gravdal på e-post: tron.gravdal@travsport.no.

Nærmere opplysninger om stillingen kan rettes til Tron Gravdal tlf. 459 76 333 eller forbundsleder i Buskerud og Vestfold Travforbund, Anita Sønsteby tlf. 971 54 508. Det er fint om du i søknaden anmerker om det er ønskelig eller ikke at stillingen utvides med 20% tilknyttet Jarlsberg Travbane AS.

Stillingsutlysning

Les også