Mandat for utredning av banestruktur

Styret i DNT vedtok sist helg mandat for utredning av banestruktur. Les mandatet her.

Foto: Eirik Stenhaug

Under styremøte 9-10. desember vedtok styret i DNT mandat for «Prosjekt banestruktur». Arbeid med utredning av banestrukturen inngår i styrets langsiktige vurderinger for kostnadsreduksjoner og best mulig formuesforvaltning i travsporten.

I mandatet fremgår det at utredningen skal gjøres av et eksternt utredningsmiljø, som innehar den nødvendige kompetansen til å foreta en utredning som beskrevet i mandatet. Utredningsmiljøet vil få tilgang til ressurspersoner fra travsportsmiljøet. Disse personene vil inngå i en ressursgruppe. Styringsgruppen for utredningsarbeidet vil være styret i DNT.

Det skal utarbeides en delrapport med svar på en rekke spørsmål som skal være klar til 1. april, og vil presenteres for DNTs generalforsamling 29. april. Endelig rapport med anbefaling av tiltak og gjennomføring planlegges ferdigstilt til 1. september 2023. Dette med mer kan du lese om i mandatet:

Mandat for utredning av banestruktur

Les også

Organisasjon

Styremøte 31. mars

31. mars er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du sakslisten og en informasjon om de sakene som styret skal behandle på dette styremøtet.
Organisasjon

Årsregnskap 2022 for DNT

Styret i DNT har i dag vedtatt sitt forslag til årsregnskap for DNT. Forslaget legges frem på DNTs generalforsamling 29. april. Her får du informasjon om det viktigste innholdet i regnskapet.