Organisasjon

DNT - en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen med sporten og travhesten i sentrum!

Hesten som ressurs

Hesten først

Vår virksomhet skal vektlegge den betydningen hesten har som en del av vår historie og kulturarv. Omsorg og velferd for hesten som individ skal prege all vår virksomhet. Arbeidet skal preges av frivillighet og være tuftet på travsportens grunnverdier:

Åpenhet - Tillit - Fair Play - Respekt 

Etiske retningslinjer

Aktuelt

Organisasjon

Styremøte 31. august

31. august er det styremøte i Det Norske Travselskap (DNT). Her får du informasjon om de sakene som styret skal behandle. Nå kan du også melde deg på digitalt informasjonsmøte etter styremøtet.
Organisasjon

Hvordan kan ditt travlag bidra?

Klasseløpsauksjonen engasjerer i DNTs organisasjon. Horten og Omegn Travforening ønsker som tidligere år å støtte medlemmer som kjøper hest på auksjonen. Her er tips til hvordan ditt travlag kan...

Om Det Norske Travselskap