Hestevelferd

Travsporten skal utøves på hestens premisser og med respekt for hestens egenverdi som individ. Hesten skal sikres god helse og trivsel, og det skal tas hensyn til hestens naturlige behov.

Les mer om travsportens etiske retningslinjer

VetApp

VetApp er et hjelpemiddel for veterinærer som skal registrere vaksiner på trav- og galopphester. Alle kan også benytte appen til å søke i karenstider.

Gå til VetApp

Aktuelt

Informasjon